CULTI kvapų difuzorius “Quercea” 250 ml.

„QUERCEA“ – tai įvairiapusiai potyriai.

Laukinis ir magiškas aromatas primena jau šimtmečius lyjant lietui išsiskleidžiantį nepamirštamą miško kvapą. Šis saldus ir medingas raudonųjų vaisių ir kininio cinamono aromatas susimaišo su pagrindinėmis jazminų ir pačulės kvapų natomis, kurios perauga į sodrų ir ilgai išsilaikantį labdano ir medaus kvapą.

Kvapų natos:

kininis cinamonas, raudonieji vaisiai, jazminas, pačulė, labdanas, medus.

Neturime

GREITAS
PRISTATYMAS
PRANEŠIMAS
PO PRISTATYMO
MAŽA
DOVANĖLĖ

NAUDOJIMAS: nuimkite dangtelį ir įdėkite lazdeles į buteliuką. Lazdelės kvapo prisigers per 24 val. Norint intensyvesnio kvapo, lazdeles galite apversti 3-4 kartus per savaitę. Saugoti paviršius nuo skysčio, skysčiui patekus ant paviršiaus, nedelsiant nuvalyti drėgna šluoste. Pavojinga! Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Labai degus skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

UFI: MA50 – A0UF – X00R – PN11

ĮSPĖJIMAS: H225 Labai degus skystis ir garai. H319 Sukelia stiprų akių dirginimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH208

SUDĖTYJE YRA: denatūruotas alkoholis, vanduo, kvepalai. Acetilcerenas, Linalolis, (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE, Linalilo acetatas: gali sukelti alerginę reakciją. P501 Turinį/talpą išmesti laikantis vietinių taisyklių. P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P210 Saugoti nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti apsauginius drabužius/ akių apsaugos priemones/ veido apsaugos priemones. P101 Jei reikalinga mediko konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba etiketę. P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti cheminį gesintuvą.

Pridėkite dovaną

Jus gali sudominti

0

Krepšelis